CÁP VẶN XOẮN

CÁP VẶN XOÁN 

 CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ: 2, 3, 4 LÕI; RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE

 (LV-ABC – 0,6/1kV)

1/. Công dụng: Cáp CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1kV.

2/. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447/ AS 3560  

3/. Cấu trúc cáp: AL/XLPE

 • Ruột dẫn: Sợi nhôm xoắn đồng tâm và nén chặt
 • Cách diện: XLPE (màu đen)                                                  

abc cablesNhận biết lõi cáp:

 - Đối với cáp 2 lõi:

 • Lõi pha 1: 1 gân nổi
 • Lõi trung tính: không ít hơn 10 gân nổi hoặc không gân

- Đối với cáp 3 lõi:

 • Lõi pha 1: 1 gân nổi
 • Lõi pha 2: 2 gân nổi
 • Lõi trung tính: không ít hơn 10 gân nổi hoặc không gân

- Đối với cáp 4 lõi:

 • Lõi pha 1: 1 gân nổi
 • Lõi pha 2: 2 gân nổi
 • Lõi pha 3: 3 gân nổi
 • Lõi trung tính: không ít hơn 10 gân nổi hoặc không gân

 Đặc tính kỹ thuật:

 • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90O
 • Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250OC

 acb cables

acb cablesacb cables