CÁP HẠ THẾ

CÁP ĐIỆN LỰC: 1 LÕI RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC (AV – 0,6/1kV)
1.Công dụng: Cáp AV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.

2.Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
TCVN 6612/ IEC 60228

3. Cấu trúc cáp: AL/PVC
Ruột dẫn: gồm các sợi nhôm xoắn
(cấp 2, tròn nén chặt hoặc không nén chặt)

Cách diện: PVC
4. Nhận biết lõi cáp:
Cách điện: Màu đen, màu xám hoặc theo yêu cầu

5. Đặc tính kỹ thuật:
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
- 140OC, với tiết diện > 300mm2.
- 160OC, với tiết diện ≤ 300mm2.

CÁP ĐIỆN LỰC: 1 LÕI RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (CV – 0,6/1kV)

1. Công dụng: Cáp CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
TCVN 6612/ IEC 60228

3. Cấu trúc cáp: Cu/PVC
- Ruột dẫn: gồm các sợi đồng mềm xoắn
(cấp 2, tròn nén chặt hoặc không nén chặt)
- Cách diện: PVC4. Nhận biết lõi cáp:- Cách điện: Màu đen, màu xám hoặc theo yêu cầu

5. Đặc tính kỹ thuật:
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
+ 140OC, với tiết diện > 300mm2.
+ 160OC, với tiết diện ≤ 300mm2.