CÁP ĐIỆN KẾ

Cáp điện kế 2 ruột, dây dẫn bằng đồng mềm xoắn, cách điện pvc, giáp băng nhôm, vỏ bảo vệ PVC 600/1000 V, theo tiêu chuẩn việt nam 5935-1995 và tiêu chuẩn quốc tế IEC 60502

Mueller 2

Cáp điện kế 4 ruột, dây dẫn bằng đồng mềm xoắn, dây trung tính giảm cách điện pvc, giáp băng nhôm, vỏ bảo vệ PVC 600/1000 V, theo tied chuẩn Việt Nam 5935-1995 và tiêu chuẩn quốc tế IEC 60502

Mueller 4