CÁP CVV

CÁP ĐIỆN LỰC: 1, 2, 3, 4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC (CVV – 0,6/1kV)

1/. Công dụng: Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
2/. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 ; TCVN 6612/ IEC 60228
3/. Cấu trúc cáp: Cu/PVC/PVC
- Ruột dẫn: Đồng mềm (cấp 2)
- Cách diện: PVC
- Lớp độn: Điền đầy bằng PP quấn PET, hoặc PVC
- Vỏ bọc: PVC

cvv cables4/. Nhận biết lõi cáp: Bằng màu của lớp cách điện PVC.
- Cáp 1 lõi: màu đen.
- Cáp 2 lõi: màu đỏ - đen.
- Cáp 3 lõi: màu đỏ - vàng - xanh dương.
- Cáp 4 lõi: màu đỏ - vàng - xanh dương – đen.
5/. Đặc tính kỹ thuật:
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
+ 140OC, với tiết diện > 300mm2.
+ 160OC, với tiết diện ≤ 300mm2.
cvv cables

cvv cables

cvv cablescvv cables